Ýmis bréf

Fyrirsagnalisti

Lok frumkvæðisathugunar á vinnslu persónuupplýsinga á bráðamóttöku Landspítala

Í kjölfar nokkurra ábendinga hóf Persónuvernd frumkvæðisathugun á því hvort aðstæðum á bráðamóttökunni væri þannig háttað að öryggi persónuupplýsinga sjúklinga væri tryggt. Með hliðsjón af svörum bráðamóttökunnar þótti ekki tilefni til að halda athuguninni áfram að svo stöddu en það áréttað við Landspítalann að viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir á bráðamóttökunni, svo sem varðandi móttöku sjúklinga, aðgang að vaktherbergjum og fjarskiptaherbergjum og notkun skjáa, yrðu að taka mið af því að þar væri unnið með viðkvæmar persónuupplýsingar sjúklinga.

Ráðgjöf Persónuverndar til embættis landlæknis vegna Bluetooth-uppfærslu smitrakningarforrits

Þann 26. mars síðastliðinn barst Persónuvernd beiðni frá embætti landlæknis um fyrirframsamráð vegna uppfærslu smitrakningarforritsins Rakningar C-19 sem gefið hefur verið út fyrir farsíma. Með uppfærslunni er fyrirhugað að nýta Bluetooth-tækni í þágu rakningar Covid-19 smita í stað GPS-staðsetningarupplýsinga. Þann 14. apríl síðastliðinn veitti Persónuvernd embætti landlæknis ráðgjöf vegna þeirrar vinnslu persónuupplýsinga sem fyrirhuguð er með uppfærslunni. Stofnunin taldi hins vegar ekki ástæðu til að ætla að vinnslan, eins og henni var lýst erindi embættis landlæknis, myndi brjóta í bága í við ákvæði laga nr. 90/2018 eða reglugerðar (ESB) 2016/679. Sú afstaða væri þó háð því að embættið færi að þeim fyrirmælum sem stofnunin veitti, sem lutu meðal annars að því hvernig staðið yrði að fræðslu til notenda forritsins um vinnsluna.

Ítarlegar athugasemdir gerðar við vinnslu grunnskóla á persónuupplýsingum í Mentor

Gerðar eru ítarlegar athugasemdir við nokkur atriði í þeim gögnum sem lögð hafa verið fram fyrir hönd grunnskólanna vegna eftirfylgni með áliti Persónuverndar frá september 2015, um vinnslu grunnskóla á persónuupplýsingum í Mentor. Verði ekki orðið við athugasemdum Persónuverndar verður tekið til skoðunar að stöðva alla frekari skráningu persónuupplýsinga í vefkerfið Mentor hjá skólunum.

Nýting dánarmeinaskrár í þágu hagskýrslugerðar

Persónuvernd hefur sent forsætisráðherra og heilbrigðisráðherra bréf þar sem vakin er athygli á að lagfæra þarf löggjöf um dánarmeinaskrá. Nánar tiltekið hefur stofnunin lagt til að samið verði lagafrumvarp sem taki af vafa um hvernig nýta megi upplýsingar úr skránni í þágu hagskýrslugerðar.

Síða 1 af 10


Var efnið hjálplegt? Nei