Ýmis löggjöf sem hefur þýðingu fyrir meðferð persónuupplýsinga

Persónuvernd eru víða falin verkefni í öðrum lögum en persónuverndarlögum. Einnig er mælt fyrir um vinnslu persónuupplýsinga fjöldamörgum lagabálkum.

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands

Stjórnvöld

Stjórnsýslulög nr. 37/1993

Upplýsingalög nr. 140/2012

Lög nr. 85/1997 um umboðsmann Alþingis

Lög nr. 15/2005 um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað

Lög nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn

Heilbrigðismál og almannatryggingar

Lög nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu

Lög nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu

Lög nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 

Lög nr. 100/2007 um almannatryggingar

Lyfjalög nr. 93/1994

Lög nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga

Lög nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn

Lög nr. 110/2000 um lífsýnasöfn

Lög nr. 55/2009 um sjúkraskrár

Lög nr. 139/1998 um gagnagrunn á heilbrigðissviði (brottfallin)

Fjarskipti

Lög nr. 69/2003 um Póst- og fjarskiptastofnun

Lög nr. 81/2003 um fjarskipti

Hagskýrslugerð og þjóðskrá

Lög nr. 163/2007 um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð

Lög nr. 54/1962 um þjóðskrá og almannaskráningu

Hegningarlög, réttarfar og dómstólar

Almenn hegningarlög nr. 19/1940

Lög  nr. 88/2008 um meðferð sakamála

Lög nr. 91/1991 um meðferð einkamála

 Lög nr. 50/2016 um dómstóla

Löggæsla

Lögreglulög nr. 90/1996

Lög nr. 16/2000 um Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi

Lög nr. 88/2001 um erfðaefnisskrá lögreglu

Lög nr. 96/2002 um útlendinga

Fjármálastarfsemi og vátryggingar

Lög nr. 80/1993 um aðgerðir gegn peningaþvætti

Lög nr. 145/1994 um bókhald

Lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki

Lög nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir

Lög um rafræn viðskipti nr. 30/2002

Lög nr. 90/2003 um tekjuskatt

Lög nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga
Var efnið hjálplegt? Nei