Heilsufarsupplýsingar

Við vinnslu heilsufarsupplýsinga ber að gæta fyllsta öryggis.

Fjárhagsupplýsingar

Þú átt rétt á að vita hver hefur flett þér upp í vanskilaskrá.

Atvinnulífið

Er fylgst með tölvupóst- og internetnotkun á þínum vinnustað?

Rafræn vöktun

Rafræn vöktun er t.d. myndavélaeftirlit, símvöktun, netvöktun og notkun staðsetningarbúnaðar og ökurita.

Efst á baugi

Gerð lánshæfismats og skráning á vanskilaskrá - 5.4.2017

Persónuvernd hefur úrskurðað að vinnsla Creditinfo Lánstrausts hf. á persónuupplýsingum um kvartanda í tengslum við gerð lánshæfismats og skráningu hans á vanskilaskrá hafi verið í samræmi við ákvæði laga nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Lesa meira

Miðlun persónuupplýsinga til sálfræðistofu - 5.4.2017

Persónuvernd hefur úrskurðað að miðlun persónuupplýsinga um kvartanda frá Reykjavíkurborg til Líf og sál sálfræðistofu ehf. og eftirfarandi vinnsla sálfræðistofunnar hafi verið í samræmi við lög nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Fræðsla Reykjavíkurborgar til kvartanda samrýmdist hins vegar ekki ákvæðum laga nr. 77/2000.
Lesa meira

Persónuvernd úrskurðar um réttinn til að gleymast - 5.4.2017

Persónuvernd hefur úrskurðað í tveimur málum þar sem fjallað var um rétt einstaklinga til að fá eytt upplýsingum um þá sjálfa sem birtar voru á vefnum Tímarit.is og í niðurstöðum leitarvélarinnar Google.

Lesa meira

Nýtt starfsleyfi Creditinfo Lánstrausts hf. - 6.3.2017

Persónuvernd hefur gefið út nýtt starfsleyfi til Creditinfo Lánstrausts hf. til vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga. Ýmsar breytingar hafa orðið á leyfisskilmálum og eru þær rökstuddar í fylgibréfi með starfsleyfinu.
Lesa meira

Uppfletting í vanskilaskrá vegna raðgreiðslusamninga - 23.2.2017

Persónuvernd hefur úrskurðað að uppfletting Borgunar á upplýsingum um kvartanda í vanskilaskrá við gerð tveggja raðgreiðslusamninga hafi verið í samræmi við persónuverndarlög.
Lesa meira

Fleiri fréttir


Ýmislegt

Drög að íslenskri þýðingu Þýðingarmiðstöðvar utanríkisráðuneytisins - 21.4.2017

Þýðingarmiðstöð utanríkisráðuneytisins hefur veitt Persónuvernd leyfi til að birta drög þýðingar að nýrri persónuverndarreglugerð ESB. Vinsamlegast athugið að hér er um drög að ræða en endanleg útgáfa mun verða birt í EES-viðbæti þegar reglugerðin hefur verið tekin formlega upp í EES-samninginn.
Drög að íslenskri þýðingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016.
Lesa meira

Uppfærðar leiðbeiningar vegna nýrrar persónuverndarlöggjafar - 18.4.2017

Á síðasta fundi 29. gr. vinnuhópsins voru samþykktar uppfærðar leiðbeiningar um flutningsrétt, persónuverndarfulltrúa og um samvinnu persónuverndarstofnanna og tilnefningu forystueftirlitsyfirvalds vegna nýrrar persónuverndarlöggjafar sem kemur til framkvæmda í maí 2018. Þá voru einnig samþykkt fyrstu drög að leiðbeiningum um mat á áhrifum vinnslu (e. Data Protection Impact Assessment). Nánari upplýsingar um leiðbeiningarnar má finna hér.
Lesa meira

Meira


Hlutverk Persónuverndar

Eftirlit með framkvæmd laga um persónuvernd

Persónuvernd hefur eftirlit með því að farið sé að lögum og öðrum reglum um vinnslu persónuupplýsinga og að bætt sé úr annmörkum og mistökum.

Lesa meira
 

Frumkvæðismál

Persónuvernd getur fjallað um mál að eigin frumkvæði.
Lesa meira
 

Úrskurðarvald í ágreiningsmálum

Persónuvernd úrskurðar í ágreiningsmálum um vinnslu persónuupplýsinga. Lesa meira
 

Meira


Lög og reglur

Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

Lögin öðluðust gildi hinn 1. janúar 2001. Samhliða gildistöku þeirra féllu úr gildi lög nr. 121/1989 um skráningu og meðferð persónuupplýsinga, Persónuvernd, tók til starfa við gildistöku laganna og hefur eftirlit með framkvæmd þeirra.
Lesa meira

Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 95/46/EB

Þessi tilskipun var innleidd með lögum nr. 77/2000 - en þann 25. júní 1999 hafði tekið gildi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar (ákvörðun nr. 83/ 99) um að fella tilskipunina inn í EES-samninginn. Tilskipunin er dags. 24. október 1995 og fjallar um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga

Lesa meira

Fleiri lög og reglur

RSS