Heilsufarsupplýsingar

Við vinnslu heilsufarsupplýsinga ber að gæta fyllsta öryggis.

Fjárhagsupplýsingar

Þú átt rétt á að vita hver hefur flett þér upp í vanskilaskrá.

Atvinnulífið

Er fylgst með tölvupóst- og internetnotkun á þínum vinnustað?

Rafræn vöktun

Rafræn vöktun er t.d. myndavélaeftirlit, símvöktun, netvöktun og notkun staðsetningarbúnaðar og ökurita.

Efst á baugi

Úrskurður um notkun Strætó bs. á ökuritum í bifreiðum fyrir akstursþjónustu fatlaðra og hreyfihamlaðra mál nr. 2016/1588 - 4.12.2017

Persónuvernd hefur úrskurðað að notkun Strætó bs. á ökuritum í bifreiðum, sem notaðar eru fyrir akstursþjónustu fatlaðra og hreyfihamlaðra, auk miðlunar á upplýsingum til notenda akstursþjónustunnar, sé heimil. Fræðsla til kvartenda samrýmdist aftur á móti ekki lögum nr. 77/2000 og reglum nr. 8737/2006. 

Lesa meira

Umfjöllun Tryggja ehf. um leigjanda á samskiptamiðli – mál nr. 2016/1527 - 29.11.2017

Persónuvernd hefur úrskurðað um að umfjöllun Tryggja ehf. um leigjanda, í tengslum við aðkomu fyrirtækisins að uppgjöri milli hans og leigusala, hafi ekki samrýmst lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Lesa meira

Öryggisbrot hjá Uber - 23.11.2017

Eins og greint hefur verið frá í fréttum þá brutust tölvuþrjótar í tölvukerfi fyrirtækisins Uber og stálu þar gögnum um 57 milljónir viðskiptavina og um 600 þúsund starfsmanna fyrirtækisins á árinu 2016.

Lesa meira

Úrskurður um vöktun með ökuritum hjá John Lindsay hf. - mál nr. 2016/1757 - 16.11.2017

Persónuvernd hefur úrskurðað um að rafræn vöktun með ökuritum í vinnubifreiðum John Lindsay hf. hafi verið heimil, en fræðsla til starfsmanna félagsins var ekki fullnægjandi.

Lesa meira

Mikill áhugi fyrir málþingi Persónuverndar - 10.11.2017

Margmenni var á málþingi Persónuverndar og Háskóla Íslands um persónuvernd í íslensku skólastarfi – frá leikskóla til háskóla. Upptöku af málþinginu má finna í fréttinni.

Lesa meira

Fleiri fréttir


Ýmislegt

Skólastarf og persónuupplýsingar - 28.9.2017

Forstjóri Persónuverndar skrifar um vinnslu persónuupplýsinga og notkun tæknilausna í skólastarfi, en skólastjórnendur þurfa að ganga úr skugga um að skilyrði persónuverndarlaga séu uppfyllt í hvívetna.

Lesa meira

Persónuvernd í íslensku skólasamfélagi - frá leikskóla til háskóla - 19.9.2017

Persónuvernd boðar til málþings í samstarfi við Háskóla Íslands í Háskólabíói 9. nóvember 2017 kl. 15:00. Á málþinginu verður ítarlega fjallað um nýja Evrópulöggjöf um persónuvernd og áhrif hennar á skólasamfélagið auk þess sem farið verður yfir þær reglur sem gilda um vinnslu persónuupplýsinga í skólastarfi og í vísinda- og rannsóknarstarfi. 

Lesa meira

Meira


Hlutverk Persónuverndar

Útgáfa ársskýrslu

Persónuvernd birtir árlega skýrslu um starfsemi sína. Lesa meira
 

Umsagnir

Persónuvernd tjáir sig, samkvæmt beiðni eða að eigin frumkvæði, um álitaefni varðandi meðferð persónuupplýsinga og veitir umsagnir við setningu laga og annarra reglna sem þýðingu hafa fyrir persónuvernd.

Lesa meira
 

Almenn þróun á sviði persónuupplýsingaverndar

Persónuvernd fylgist með almennri þróun á sviði persónuupplýsingaverndar á innlendum og erlendum vettvangi. Lesa meira
 

Meira


Lög og reglur

Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

Lögin öðluðust gildi hinn 1. janúar 2001. Samhliða gildistöku þeirra féllu úr gildi lög nr. 121/1989 um skráningu og meðferð persónuupplýsinga, Persónuvernd, tók til starfa við gildistöku laganna og hefur eftirlit með framkvæmd þeirra.
Lesa meira

Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 95/46/EB

Þessi tilskipun var innleidd með lögum nr. 77/2000 - en þann 25. júní 1999 hafði tekið gildi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar (ákvörðun nr. 83/ 99) um að fella tilskipunina inn í EES-samninginn. Tilskipunin er dags. 24. október 1995 og fjallar um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga

Lesa meira

Fleiri lög og reglur

RSS
Þetta vefsvæði byggir á Eplica