Heilsufarsupplýsingar

Við vinnslu heilsufarsupplýsinga ber að gæta fyllsta öryggis.

Fjárhagsupplýsingar

Þú átt rétt á að vita hver hefur flett þér upp í vanskilaskrá.

Atvinnulífið

Er fylgst með tölvupóst- og internetnotkun á þínum vinnustað?

Rafræn vöktun

Rafræn vöktun er t.d. myndavélaeftirlit, símvöktun, netvöktun og notkun staðsetningarbúnaðar og ökurita.

Efst á baugi

Drög að frumvarpi til nýrra laga um persónuvernd hafa nú verið birt - 15.3.2018

Drög að frumvarpi til nýrra laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga hafa nú verið birt. Öllum er frjálst að senda inn umsögn eða ábendingu í gegnum samráðsgáttina, en frestur til að koma á framfæri umsögn um frumvarpið á þessu stigi er til 19. mars næstkomandi.

Lesa meira

Úrskurður um vinnslu upplýsinga um umdeilda skuld - mál nr. 2016/1687 - 1.3.2018

Persónuvernd hefur úrskurðað að sú vinnsla persónuupplýsinga á ábyrgð Lögheimtunnar ehf. og Landsbankans hf., sem fólst í því að láta færa upplýsingar um umdeilda skuld á skrá Creditinfo Lánstrausts hf. um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga, sem og því að því að viðhalda þeirri skráningu um tiltekið skeið, hafi ekki samrýmst lögum nr. 77/2000.

Lesa meira

Úrskurður um upplýsingaöflun Hagstofu Íslands - mál nr. 2017/549 - 26.2.2018

Persónuvernd hefur úrskurðað að vinnsla Hagstofu Íslands á persónuupplýsingum, sem aflað var í símtali í þágu lífskjararannsóknar, hafi samrýmst lögum nr. 77/2000.

Lesa meira

Facebook dæmt brotlegt við persónuverndarlög í Belgíu - 19.2.2018

Dómstóll í Belgíu hefur komist að þeirri niðurstöðu að vinnsla Facebook á persónuupplýsingum hafi verið óheimil skv. þarlendum lögum um persónuvernd. Dagsektir nema rúmlega 31 milljón króna ef ekki er orðið við fyrirmælum dómstólsins.

Lesa meira

Leiðbeiningar Persónuverndar um persónuverndarfulltrúa, öryggisbrot og fyrir vinnsluaðila - 16.2.2018

Persónuvernd hefur nú birt leiðbeiningar um persónuverndarfulltrúa, öryggisbrot og fyrir vinnsluaðila. Á næstu vikum áætlar stofnunin að birta leiðbeiningar um fleiri málefni sem tengjast nýrri löggjöf.

Lesa meira

Fleiri fréttir


Ýmislegt

Tafir á afgreiðslu mála hjá Persónuvernd - 16.2.2018

Vegna margra fyrirspurna um stöðu mála og ítrekana á kvörtunum og fyrirspurnum sem Persónuvernd hafa borist undanfarið vill stofnunin benda á að verkefnastaða hjá Persónuvernd hefur verið erfið um langt skeið, enda hefur stofnunin glímt við alvarlega undirmönnun í mörg ár. Á sama tíma hafa verkefni stofnunarinnar þrefaldast.


Á meðan Persónuvernd er undirmönnuð eru tafir á málsmeðferð og svörum til málsaðila óhjákvæmilegar. Reynt verður sem fyrr að forgangsraða málum eftir mikilvægi þeirra, en fyrirsjáanlegt er að miklar tafir verði áfram á afgreiðslu flestra mála.

Lesa meira

Íslenskur heilbrigðisgeiri og persónuvernd - áhrif nýrrar löggjafar - 11.1.2018

Persónuvernd vekur athygli á málþinginu "Íslenskur heilbrigðisgeiri og persónuvernd - áhrif nýrrar löggjafar." sem haldið verður þann 12. janúar kl 14:00-16:00.

Lesa meira

Meira


Hlutverk Persónuverndar

Almenn þróun á sviði persónuupplýsingaverndar

Persónuvernd fylgist með almennri þróun á sviði persónuupplýsingaverndar á innlendum og erlendum vettvangi. Lesa meira
 

Frumkvæðismál

Persónuvernd getur fjallað um mál að eigin frumkvæði.
Lesa meira
 

Leyfisveitingar og móttaka tilkynninga

Persónuvernd afgreiðir leyfisumsóknir, tekur við tilkynningum og mælir, eftir því sem þurfa þykir, fyrir um ráðstafanir að því er varðar tækni, öryggi og skipulag vinnslunnar þannig að hún verði í samræmi við ákvæði laga um persónuvernd.
Lesa meira
 

Meira


Lög og reglur

Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

Lögin öðluðust gildi hinn 1. janúar 2001. Samhliða gildistöku þeirra féllu úr gildi lög nr. 121/1989 um skráningu og meðferð persónuupplýsinga, Persónuvernd, tók til starfa við gildistöku laganna og hefur eftirlit með framkvæmd þeirra.
Lesa meira

Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 95/46/EB

Þessi tilskipun var innleidd með lögum nr. 77/2000 - en þann 25. júní 1999 hafði tekið gildi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar (ákvörðun nr. 83/ 99) um að fella tilskipunina inn í EES-samninginn. Tilskipunin er dags. 24. október 1995 og fjallar um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga

Lesa meira

Fleiri lög og reglur

RSS
Þetta vefsvæði byggir á Eplica