Leyfisveitingar (Síða 3)

Fyrirsagnalisti

26.2.2014 : Nýtt starfsleyfi fyrir Creditinfo Lánstraust hf.

Mál nr. 2013/1169

Persónuvernd hefur veitt Creditinfo Lánstrausti hf. nýtt starfsleyfi til vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga. Gerðar hafa verið tilteknar breytingar frá fyrra leyfi, dags. 19. júní 2012 (mál nr. 2012/266). Nánar tiltekið segir nú í 2. mgr. 2. gr. leyfisins að ekki sé heimil vinnsla upplýsinga um greiðsluaðlögun eftir að greiðsluaðlögunartímabili er lokið, en áður mælti leyfið fyrir um slíkt bann þegar um ræddi endanlega samþykkta greiðsluaðlögun. Þá kemur nú fram í f-lið 1. mgr. greinar 2.8. að nægilegt sé að tilkynningar til hinna skráðu um uppflettingar á þeim séu sendar þeim mánaðarlega.

19.12.2013 : Nýtt starfsleyfi fyrir Creditinfo Lánstraust hf. til vinnslu upplýsinga um einstaklinga

Persónuvernd hefur gefið Creditinfo Lánstrausti nýtt starfsleyfi til vinnslu upplýsinga um einstaklinga. Að því er skilmála varðar er vísað til reglugerðar nr. 246/2001.

13.12.2013 : Veitt leyfi og tilkynningar í október og nóvember 2013

Í október og nóvember 2013 voru samtals veitt 21 leyfi í tengslum við rannsóknir og verkefni. Einnig bárust stofnuninni 104 tilkynningar um vinnslu persónuupplýsinga.

Í október og nóvember 2013 voru samtals veitt 21 leyfi í tengslum við rannsóknir og verkefni. Einnig bárust stofnuninni 104 tilkynningar um vinnslu persónuupplýsinga.

1.10.2013 : Veitt leyfi og tilkynningar í ágúst og september 2013

Í ágúst og september 2013 voru samtals veitt 2 leyfi í tengslum við rannsóknir og verkefni. Einnig bárust stofnuninni 76 tilkynningar um vinnslu persónuupplýsinga.

Í ágúst og september 2013 voru samtals veitt 2 leyfi í tengslum við rannsóknir og verkefni. Einnig bárust stofnuninni 76 tilkynningar um vinnslu persónuupplýsinga.

3.9.2013 : Synjun á leyfi vegna rannsóknar

Persónuvernd hefur tekið ákvörðun varðandi umsókn rannsakanda um leyfi til að samkeyra persónuupplýsingar sem urðu til við gerð rannsóknar á hans vegum við gögn Námsmatsstofnunar. Þar sem rannsakandi hafði ekki aflað samþykkis þátttakenda fyrir áframhaldandi varðveislu gagnanna, eða reynt að tryggja lögmæti vinnslunnar með öðrum hætti, taldi stofnunin að ekki væru forsendur til þess að líta svo á að lögmætar heimildir væru fyrir varðveislu gagnagrunns rannsóknarinnar. Lagt var fyrir rannsakanda að eyða öllum persónuupplýsingum um þátttakendur ef ekki fengjust upplýst samþykki fyrir áframhaldandi varðveislu gagnanna fyrir 1. nóvember næstkomandi.

3.9.2013 : Synjun á leyfi vegna rannsóknar - mál nr. 2013/213

Persónuvernd hefur tekið ákvörðun varðandi umsókn rannsakanda um leyfi til að samkeyra persónuupplýsingar sem urðu til við gerð rannsóknar á hans vegum við gögn Námsmatsstofnunar. Þar sem rannsakandi hafði ekki aflað samþykkis þátttakenda fyrir áframhaldandi varðveislu gagnanna, eða reynt að tryggja lögmæti vinnslunnar með öðrum hætti, taldi stofnunin að ekki væru forsendur til þess að líta svo á að lögmætar heimildir væru fyrir varðveislu gagnagrunns rannsóknarinnar. Lagt var fyrir rannsakanda að eyða öllum persónuupplýsingum um þátttakendur ef ekki fengjust upplýst samþykki fyrir áframhaldandi varðveislu gagnanna fyrir 1. nóvember næstkomandi.

12.8.2013 : Veitt leyfi og tilkynningar í júní og júlí 2013

Í júní og júlí 2013 voru samtals veitt 13 leyfi í tengslum við rannsóknir og verkefni. Þá voru veitt 2 leyfi til flutnings persónuupplýsinga úr landi. Einnig bárust stofnuninni 42 tilkynningar um vinnslu persónuupplýsinga.

7.6.2013 : Ákvörðun um leyfissynjun og um samþykki til áætlunar arfgerða

Hinn 28. maí 2013 tók Persónuvernd ákvörðun um að synja um útgáfu leyfis til handa Íslenskri erfðagreiningu ehf., Landspítalanum og samstarfslæknum um heimild til vinnslu persónuupplýsinga í þágu verkefnisins „Undirbúningur að notkun raðgreiningarupplýsinga í einstaklingsmiðaðri heilbrigðisþjónustu Landspítala-háskólasjúkrahúss“. Þá er í ákvörðuninni mælt fyrir um að ÍE skuli tryggja að öll vinnsla áætlaðra arfgerða sem tengdar eru tilteknum einstaklingum, þ. á m. varðveisla, grundvallist á samþykki viðkomandi einstaklinga.
Síða 3 af 17


Var efnið hjálplegt? Nei