Allar spurningar og svör

Valgreiðslur í heimabönkum

Stofnun valgreiðslukröfu í heimabanka þínum getur talist vinnsla persónuupplýsinga sem verður að styðjast heimild í persónuverndarlögum. 

Mega félög eða fyrirtæki (skráningaraðilar) stofna valgreiðslukröfur og senda þær í heimabankann minn?

Það að stofna valgreiðslukröfu í heimabankann þinn getur talist vinnsla persónuupplýsinga sem fellur undir gildissvið persónuverndarlaga. Slík vinnsla verður að byggjast á heimild. Hugsanleg heimild fyrirtækja til stofnunar valgreiðslukröfu samkvæmt framansögðu getur falist í að vinnslan sé nauðsynleg til að viðkomandi skráningaraðili geti gætt lögmætra hagsmuna sinna. Persónuvernd hefur í niðurstöðum sínum talið að skilvirk greiðslumiðlun geti talist til lögmætra hagsmuna, bæði þegar um er að ræða kröfur sem skylt er að greiða og, eftir atvikum, óskir um fjárframlög sem ekki er skylt að inna af hendi, s.s. fjáröflun góðgerðarsamtaka og sambærilega starfsemi.

Get ég mótmælt því að fá valgreiðslukröfur sendar í heimabankann minn?

Þegar vinnsla fer fram á grundvelli lögmætra hagsmuna er þér heimilt að andmæla vinnslunni, t.d. með því að skrá þig á bannskrá Þjóðskrár. Í slíkum tilvikum er viðkomandi ábyrgðaraðila, sem skráir kröfuna, óheimilt að vinna frekar með persónupplýsingar þínar, nema hann geti t.d. sýnt fram á mikilvægar lögmætar ástæður fyrir áframhaldandi vinnlu sem ganga framar hagsmunum, réttindum og frelsi þínu. Í dag er ekki hægt að skrá valgreiðslukröfur hjá fjármálastofnunum á þá einstaklinga sem skráðir eru á bannskrá Þjóðskrár. 

Inni á heimabankanum þínum getur þú sjálf/ur eytt öllum valkröfum.
Var efnið hjálplegt? Nei