Allar spurningar og svör

Valgreiðslur í heimabönkum

Stofnun valgreiðslukröfu í heimabanka þínum getur talist vinnsla persónuupplýsinga sem verður að styðjast heimild í persónuverndarlögum. 

Mega félög eða fyrirtæki (skráningaraðilar) stofna valgreiðslukröfur og senda þær í heimabankann minn?

Það að stofna valgreiðslukröfu í heimabankann þinn getur talist vinnsla persónuupplýsinga sem fellur undir gildissvið persónuverndarlaga. Slík vinnsla verður að byggjast á heimild. Hugsanleg heimild fyrirtækja til stofnunar valgreiðslukröfu samkvæmt framansögðu getur falist í að vinnslan sé nauðsynleg til að viðkomandi skráningaraðili geti gætt lögmætra hagsmuna sinna. Persónuvernd hefur í niðurstöðum sínum talið að skilvirk greiðslumiðlun geti talist til lögmætra hagsmuna, bæði þegar um er að ræða kröfur sem skylt er að greiða og, eftir atvikum, óskir um fjárframlög sem ekki er skylt að inna af hendi, s.s. fjáröflun góðgerðarsamtaka og sambærilega starfsemi.

Get ég mótmælt því að fá valgreiðslukröfur sendar í heimabankann minn?

Þegar vinnsla fer fram á grundvelli lögmætra hagsmuna er þér heimilt að andmæla vinnslunni, t.d. með því að hafa samband við þann sem stendur að kröfunni eða með því að skrá þig á bannskrá Þjóðskrár Íslands. Í slíkum tilvikum er viðkomandi ábyrgðaraðila, sem skráir kröfuna, óheimilt að vinna frekar með persónuupplýsingar þínar, nema hann geti t.d. sýnt fram á mikilvægar lögmætar ástæður fyrir áframhaldandi vinnslu sem ganga framar hagsmunum, réttindum og frelsi þínu.

Þá er þér frjálst að óska eftir því við viðkomandi skráningaraðila að tiltekinni valgreiðslukröfu verði eytt.

Þú getur einnig að sjálfsögðu ávallt andmælt því að greiða slíka kröfu, ef þú telur að um sé að ræða kröfu sem þér er ekki skylt að greiða á grundvelli almennra reglna kröfuréttar.

Hvað ef ég er skráð/skráður á bannskrá Þjóðskrár Íslands en fæ samt valgreiðslukröfur í heimabankann?

Sú skylda hvílir á skráningaraðila kröfunnar að ganga úr skugga um að þú sért ekki á bannskrá áður en krafan er stofnuð.

Sért þú skráð/skráður á bannskrá Þjóðskrár en færð þrátt fyrir það valgreiðslukröfur í heimabankann þinn, getur þú sent kvörtun beint á Þjóðskrá eða sent kvörtunina til Persónuverndar.

Nánari upplýsingar um bannskrá Þjóðskrár má finna á vefsíðu Persónuverndar og á vefsíðu Þjóðskrár Íslands.Var efnið hjálplegt? Nei