Allar spurningar og svör

Flutningsréttur - réttur einstaklinga til að flytja eigin gögn

Þú átt rétt á að flytja eigin gögn sem þú hefur sjálfur afhent ábyrgðaraðila, t.d. til annars ábyrgðaraðila.

Hvað er flutningsréttur og hvenær á ég rétt á að láta flytja gögn?

Flutningsréttur á við þegar þú hefur sjálfur afhent ábyrgðaraðila persónuupplýsingar um þig á rafrænu formi, nánar tiltekið á skipulegu, algengu, tölvulesanlegu sniði. Í réttinum felst að ábyrgðaraðila ber að verða við ósk þinni um að fá persónuupplýsingarnar í hendur. Þá felst í réttinum að þú átt að geta sent upplýsingarnar öðrum ábyrgðaraðila án þess að fyrri ábyrgðaraðilinn hindri það, en slíkt gæti til dæmis átt við þegar upplýsingar hafa verið skráðar í prófílinn þinn á samfélagsmiðli og þú vilt flytja þær til annars slíks miðils. Eftirfarandi eru skilyrði þess að rétturinn eigi við: 

 

  • Vinnsla upplýsinganna byggist á samþykki hins skráða einstaklings eða samningi.
  • Vinnslan sé sjálfvirk.
  • Flutningur upplýsinganna sé tæknilega framkvæmanlegur. 

 

Það að neyta flutningsréttarins hefur ekki áhrif á réttinn til eyðingar (réttinn til að gleymast). Þá skal flutningsrétturinn skal ekki skerða réttindi og frelsi annarra. 

Hvaða gögn er átt við?

Stundum er auðvelt að rekja hvaða upplýsingar þú hefur veitt ábyrgðaraðilanum, t.d. nafn, tölvupóstfang, notandanafn o.fl. Hins vegar er rétturinn ekki einskorðaður við þær upplýsingar. Hann nær einnig til persónuupplýsinga sem fylgja notkun þinni, s.s. þegar tæki eða þjónusta er notuð. Nánar tiltekið er þá átt við hráar, óunnar upplýsingar sem stafa frá þér sjálfum, s.s.: 

 

  • vefnotkunar- og leitarsögu.
  • staðsetningar- og ferðagögn.
  • upplýsingar um þig sem skrást við notkun stafræns búnaðar sem þú berð á þér (s.s. heilsuúrs), t.d. um hjartslátt. 

 

Flutningsrétturinn tekur hins vegar ekki til afleiddra gagna sem ábyrgðaraðilinn gæti hafa útbúið á grundvelli þeirra upplýsinga sem stafa frá þér sjálfum, en sem dæmi um slík afleidd gögn má til dæmis nefna skýrslur um lánshæfi sem skylt er að gera á grundvelli löggjafar um neytendalán og áhættumat sem áskilið er í löggjöf um aðgerðir gegn peningaþvætti.

Hafa ber í huga að ef umrædd, afleidd gögn hafa að geyma persónuupplýsingar falla þær undir reglur um aðgangsrétt þinn ef þú leggur inn beiðni um aðgang.Var efnið hjálplegt? Nei