Heilsufarsupplýsingar

Aðgangur að sjúkraskrám í þágu vísindarannsókna er háður leyfi Persónuverndar.

Fjárhagsupplýsingar

Þú átt rétt á að vita hver hefur flett þér upp í vanskilaskrá.

Atvinnulífið

Er fylgst með tölvupóst- og internetnotkun á þínum vinnustað?

Rafræn vöktun

Rafræn vöktun er t.d. myndavélaeftirlit, símvöktun, netvöktun og notkun staðsetningarbúnaðar og ökusírita.

Efst á baugi

Ný lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði taka gildi um áramót - 8.12.2014

Persónuvernd minnir rannsakendur á að þann 1. janúar 2015 verður aðgangur að sjúkraskrám ekki lengur leyfisskyldur sérstaklega hjá Persónuvernd, heldur Vísindasiðanefnd. Persónuvernd mun þess í stað fá yfirlit yfir umsóknir sem berast Vísindasiðanefnd. Í kjölfarið mun Persónuvernd meta hvort tilefni sé til þess að taka einstakar umsóknir til nánari skoðunar.  Af þessum ástæðum vill Persónuvernd leiðbeina rannsakendum að snúa sér til Vísindasiðanefndar frá og með 1. janúar 2015, hyggist þeir óska aðgangs að sjúkraskrám í þágu vísindarannsókna á heilbrigðissviði. Persónuvernd mun nú í desember leggja sérstaklega áherslu á að afgreiða leyfisumsóknir, sem þegar hafa borist henni. Ef rannsakendur, sem ekki hafa sent inn leyfisumsókn nú þegar, sjá ekki fram á að geta hafið rannsókn sína fyrir áramót leiðbeinir Persónuvernd þeim um að beina beiðnum sínum til Vísindasiðanefndar frá og með 1. janúar 2015. Starfsmenn Persónuverndar munu veita nánari upplýsingar í gegnum síma óski rannsakendur frekari upplýsinga.

Þá bendir Persónuvernd á að ákveðnar tegundir vinnslu eru enn leyfisskyldar hjá stofnuninni til samræmis við 4. gr. reglna nr. 712/2008. Hin nýju lög taka einungis til aðgangs að sjúkraskrám í þágu vísindarannsókna á heilbrigðissviði.
Lesa meira

Upplýsingar í rannsóknarskýrslu fyrir tryggingafélag - 4.12.2014

Persónuvernd hefur úrskurðað um að vinnsla persónuupplýsinga í rannsóknarskýrslu í tengslum við tryggingarmál hafi ekki brotið gegn ákvæðum persónuverndarlaga þar sem unnið hafi verið með opinberar upplýsingar og að meðalhófs hafi verið gætt.
Lesa meira

Krafa Blands ehf. um reikningsnúmer - 4.12.2014

Persónuvernd hefur úrskurðað um að öflun og notkun Blands ehf. á upplýsingum um reikningsnúmer þeirra sem selja vörur og þjónustu á vefnum bland.is samrýmist ákvæðum persónuverndarlöggjafar. Hins vegar hafi skort á fræðslu til hinna skráðu um rétt þeirra. Var því lagt fyrir Bland ehf. að upplýsa Persónuvernd um hvernig bætt hafi verið úr fræðslu eigi síðar en 3. desember nk
Lesa meira

Miðlun upplýsinga um fyrndar kröfur - 4.12.2014

Persónuvernd hefur úrskurðað að miðlun upplýsinga um fyrndar kröfur frá Landsbanka til  Creditinfo-Lánstrausts hafi verið óheimil.
Lesa meira

Fleiri fréttir


Ýmislegt

Notkun dróna og persónuvernd - 28.11.2014

Drónar hafa verið áberandi í umræðunni um persónuvernd í Evrópu síðastliðnar vikur og mánuði. Í auknum mæli hefur þessi tækni staðið einstaklingum til boða sem nota þá t.d. til myndatöku á stöðum sem myndavélar ná yfirleitt ekki til. Að gefnu tilefni minnir Persónunvernd á að við vinnslu myndefnis sem tekið er með aðstoð dróna er mikilvægt, sem endranær, að huga að sjónarmiðum tengdum persónuvernd og friðhelgi einkalífs.
Lesa meira

Bilun í tilkynningakerfi hefur verið lagfærð - 9.10.2014

Þann 8. október sl. kom upp bilun í tilkynningakerfi Persónuverndar. Um var að ræða bilun hjá hýsingaraðila kerfisins sem hefur nú verið lagfærð. Stofnunin biðst velvirðingar á þeim óþægindum sem af þessu hlaust.

Meira


Hlutverk Persónuverndar

Frumkvæðismál

Persónuvernd getur fjallað um mál að eigin frumkvæði.
Lesa meira
 

Eftirlit með framkvæmd laga um persónuvernd

Persónuvernd hefur eftirlit með því að farið sé að lögum og öðrum reglum um vinnslu persónuupplýsinga og að bætt sé úr annmörkum og mistökum.

Lesa meira
 

Úrskurðarvald í ágreiningsmálum

Persónuvernd úrskurðar í ágreiningsmálum um vinnslu persónuupplýsinga. Lesa meira
 

Meira


Lög og reglur

Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

Lögin öðluðust gildi hinn 1. janúar 2001. Samhliða gildistöku þeirra féllu úr gildi lög nr. 121/1989 um skráningu og meðferð persónuupplýsinga, Persónuvernd, tók til starfa við gildistöku laganna og hefur eftirlit með framkvæmd þeirra.
Lesa meira

Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 95/46/EB

Þessi tilskipun var innleidd með lögum nr. 77/2000 - en þann 25. júní 1999 hafði tekið gildi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar (ákvörðun nr. 83/ 99) um að fella tilskipunina inn í EES-samninginn. Tilskipunin er dags. 24. október 1995 og fjallar um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga

Lesa meira

Fleiri lög og reglur

RSS