Heilsufarsupplýsingar

Við vinnslu heilsufarsupplýsinga ber að gæta fyllsta öryggis.

Fjárhagsupplýsingar

Þú átt rétt á að vita hver hefur flett þér upp í vanskilaskrá.

Atvinnulífið

Er fylgst með tölvupóst- og internetnotkun á þínum vinnustað?

Rafræn vöktun

Rafræn vöktun er t.d. myndavélaeftirlit, símvöktun, netvöktun og notkun staðsetningarbúnaðar og ökusírita.

Efst á baugi

Ábendingarhnappur TR - 6.3.2015

Persónuvernd hefur úrskurðað í tveimur málum af tilefni kvartana yfir hnappi á vefsíðu Tryggingastofnunar Íslands (TR) fyrir tilkynningar um meint bótasvik. Er niðurstaða Persónuverndar sú að fyrirkomulag hnappsins samrýmist ekki lögum nr. 77/2000.

Lesa meira

Vinnsla hjá lögreglu í tengslum við samantekt um mótmæli - 4.3.2015

Persónuvernd hefur afgreitt fimm mál í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í þágu skýrslu um samantekt á skipulagi lögreglu í mótmælunum 2008-2011. Í fyrsta lagi er um að ræða ákvörðun um öryggi persónuupplýsinga sem finna má í fyrrnefdri samantekt, en stofnunin tók það mál upp að eigin frumvkæði. Í öðru lagi er um að ræða úrskurði í fjórum kvörtunarmálum sem öll lúta að heimild lögreglunnar til skráningar og miðlunar persónuupplýsinga um annars vegar tvo kvartendur, sem voru viðstaddir þau mótmæli sem samantekt lögreglu lýtur að, og hins vegar tvo lögreglumenn, sem voru við störf í mótmælunum.
Lesa meira

Úrskurður um miðlun gagna um hælisleitanda - 2.3.2015

Persónuvernd hefur kveðið upp úrskurð í máli um kvartanir vegna miðlunar persónuupplýsinga  um málefni hælisleitandans [A] og málefni [D] frá Lögreglunni á Suðurnesjum til aðstoðarmanns innanríkisráðherra 20. nóvember 2013. Miðlað var skýrsludrögum um rannsókn sakamáls þar sem A hafði réttarstöðu grunaðs manns, en einnig var í drögunum að finna upplýsingar um [D] og fleiri einstaklinga.  Þá er í málinu fjallað um tiltekin atriði varðandi framburðarskýrslu Útlendingastofnunar yfir umræddum hælisleitanda sem miðlað var til ráðuneytisins sama dag.

Niðurstaða Persónuverndar er sú að miðlun Lögreglunnar á Suðurnesjum á skýrsludrögunum, sem og öflun ráðuneytisins á þeim, hafi ekki stuðst við viðhlítandi heimild. Þá kemur fram að skortur á skráningu umræddra samskipta hjá bæði lögreglunni og ráðuneytinu hafi farið í bága við kröfur um upplýsingaöryggi, en hið sama á við um skort á skráningu ráðuneytisins á fyrrnefndri framburðarskýrslu. Loks kemur fram að við miðlun skýrsludraganna frá Lögreglunni á Suðurnesjum, sem og við miðlun framburðarskýrslunnar frá Útlendingastofnun, hafi ekki verið gætt viðunandi öryggis, s.s. með dulkóðun eða læsingu með sterku lykilorði.
Lesa meira

Miðlun persónuupplýsinga frá starfsendurhæfingarsjóði til lífeyrissjóða - 26.2.2015

Persónuvernd hefur veitt álit um að fyrirhuguð meðferð persónuupplýsinga hjá starfsendurhæfingarsjóði geti ekki talist fullnægja þeim kröfum sem persónuverndarlög gera.
Lesa meira

Fleiri fréttir


Ýmislegt

Tilkynningarkerfi komið í lag - 6.2.2015

Tilkynningarkerfi Persónuverndar er komið í lag en það hefur legið niðri vegna bilunar. Stofnunin biðst velvirðingar á þeim óþægindum sem af þessu kunna að hafa orðið.
Lesa meira

Málafjöldi á árinu 2014 - 3.2.2015

Árið 2014 var ekki frábrugðið fyrri árum að því er varðar innsend erindi en málafjöldi stofnunarinnar hefur stöðugt aukist síðustu ár. Aukning nýskráðra mála á árinu 2014 var 8,5% frá fyrra ári. Ný skráð mál á árinu 2014 voru samtals 1.778 en á árinu voru einnig til afgreiðslu 230 óafgreidd erindi frá fyrra ári. Alls hafði stofnunin því til meðferðar 2.008 mál. Þar af höfðu 1.801 mál verið afgreidd við árslok.

Lesa meira

Meira


Hlutverk Persónuverndar

Frumkvæðismál

Persónuvernd getur fjallað um mál að eigin frumkvæði.
Lesa meira
 

Eftirlit með framkvæmd laga um persónuvernd

Persónuvernd hefur eftirlit með því að farið sé að lögum og öðrum reglum um vinnslu persónuupplýsinga og að bætt sé úr annmörkum og mistökum.

Lesa meira
 

Úrskurðarvald í ágreiningsmálum

Persónuvernd úrskurðar í ágreiningsmálum um vinnslu persónuupplýsinga. Lesa meira
 

Meira


Lög og reglur

Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

Lögin öðluðust gildi hinn 1. janúar 2001. Samhliða gildistöku þeirra féllu úr gildi lög nr. 121/1989 um skráningu og meðferð persónuupplýsinga, Persónuvernd, tók til starfa við gildistöku laganna og hefur eftirlit með framkvæmd þeirra.
Lesa meira

Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 95/46/EB

Þessi tilskipun var innleidd með lögum nr. 77/2000 - en þann 25. júní 1999 hafði tekið gildi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar (ákvörðun nr. 83/ 99) um að fella tilskipunina inn í EES-samninginn. Tilskipunin er dags. 24. október 1995 og fjallar um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga

Lesa meira

Fleiri lög og reglur

RSS