Beiðnir um kynningar á vegum Persónuverndar

Eitt af verkefnum Persónuverndar er að kynna helstu álitaefni, leiðbeina aðilum og tjá sig samkvæmt beiðni eða að eigin fumkvæði um málefni sem tengjast vinnslu persónuupplýsinga. Sé þess óskað af hálfu fyrirtækja, félagasamtaka og/eða opinberra aðila  getur Persónuvernd haldið erindi um sérstök málefni.

Ef óskað er eftir slíkri kynningu, þarf að senda tölvupóst á postur[hja]personuvernd.is, þar sem fram koma þessar upplýsingar:

  1. Lýsing á erindinu og hugsanleg efnistök
  2. Staðsetning og tími
  3. Upplýsingar um þátttakendur; fjölda og starfssvið
  4. Nafn tengiliðs, símanúmer og tölvupóstur
  5. Ef þess er óskað að erindið fari fram á öðru tungumáli en íslensku þarf það að koma fram

Beiðnir um kynningar þurfa að berast með a.m.k. fjögurra vikna fyrirvara.

Í kjölfarið mun Persónuvernd leggja mat á hvort henni sé mögulegt að verða við beiðninni. Við slíkt mat er einkum litið til þess hvernig efni fyrirlestrarins fellur að forgangsverkefnum Persónuverndar hverju sinni, fjölda þáttakenda og hvort erindið sé til þess fallið að skila dýpri þekkingu til þeirra sem á þurfa að halda.

 

Kynningar vegna nýrrar persónuverndarlöggjafar 2018.

Sérstök sjónarmið geta átt við um kynningu á nýrri evrópskri persónuverndarlöggjöf 2018. Af þeirri ástæðu tekur Persónuvernd fram að fyrirhugað er að halda fundaröð sem mun beinast að ólíkum hagsmunaaðilum. Persónuvernd mun reyna að verða við beiðnum um kynningar vegna reglugerðarinnar eftir fremsta megni. Í slíkum kynningum verður lögð áhersla á að ná til sem flestra í hvert sinn, t.a.m. með því að viðkomandi aðili taki upp eða streymi slíkri kynningu*. Sé þess óskað að Persónuvernd haldi erindi um nýju löggjöfina er gert að skilyrði að þátttakendur sé a.m.k. 50 talsins og samanstandi af breiðum hópi einstaklinga, s.s. frá heildarsamtökum fyrirtækja. Ef fundurinn nær ekki tilskildum fjölda er mögulegt að sameinast um erindi með fleiri aðilum. Hægt er að senda Persónuvernd beiðni um kynningu fyrir fámennan hóp einstaklinga en með slíkum beiðnum þarf að fylgja rökstuðningur fyrir því að halda þurfi kynningu fyrir slíkan hóp.*Ef fundur er tekinn upp áskilur Persónuvernd sér rétt til að endurbirta umrætt efni á heimasíðu sinni.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica