Fréttir

19 frumkvæðisathuganir og 4 úttektir í vinnslu hjá Persónuvernd

30.9.2021

Persónuvernd sinnir eftirlitshlutverki sínu m.a. með því að athuga mál að eigin frumkvæði. Það gerir hún með annars vegar frumkvæðisathugunum og hins vegar úttektum. Algengast er að frumkvæðisathuganir hefjist í kjölfar ábendinga sem berast Persónuvernd og lúta þær að nánar tilgreindri vinnslu persónuupplýsinga, oft í tengslum við tiltekin atvik. Úttektir lúta að almennri framkvæmd, t.d. að almennum öryggismálum eða verklagi. Persónuvernd ákveður að fara í úttektir á grundvelli eigin mats eða í kjölfar ábendinga eða tilkynninga um öryggisbrest. 

Það að frumkvæðisathugun eða úttekt sé til meðferðar hjá Persónuvernd felur ekki í sér að tekin hafi verið afstaða til lögmætis vinnslu persónuupplýsinga heldur er það gert í ákvörðunum um lok málanna.

Nú eru 19 frumkvæðismál í vinnslu hjá Persónuvernd. Málin varða margvíslega vinnslu persónuupplýsinga, m.a. vinnslu persónuupplýsinga skólabarna, heilsufars- og fjárhagsupplýsinga. Málin eru misumfangsmikil og mislangt á veg komin en vonir standa til að þeim verði flestum lokið fyrir árslok 2021.

Málin lúta að eftirfarandi vinnslu:

 1. Upplýsingaöflun í smáforriti Ferðagjafar stjórnvalda
 2. Notkun Seesaw forritsins í grunnskólum Reykjavíkur
 3. Aðgangur að persónuupplýsingum í Innu, upplýsingakerfi framhaldsskólanna
 4. Öryggi persónuupplýsinga hjá barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar
 5. Flutningur leghálssýna frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins til Danmerkur
 6. Vinnsla persónuupplýsinga hjá þeim hluta starfsemi sýkla- og veirufræðideildar Landspítala sem fluttur var á starfsstöð erfðarannsóknafyrirtækis
 7. Aðkoma embættis landlæknis að skimun erfðarannsóknafyrirtækis fyrir SARS-CoV-2 veirunni og mótefni við henni í einstaklingum á Íslandi og við landamæri
 8. Blóðsýnataka úr COVID-19-sjúklingum á Landspítala og öflun samþykkis þeirra í þágu vísindarannsóknarinnar Faraldsfræði SARS-CoV-2 veirunnar og áhrif erfða og undirliggjandi sjúkdóma á COVID-19 sjúkdóminn sem hún veldur
 9. Rafræn vöktun á íþróttaleikvangi
 10. Birting ljósmynda af börnum á vef nýsköpunarfyrirtækis
 11. Vinnsla persónuupplýsinga barna í smáforriti og vefkerfi nýsköpunarfyrirtækis
 12. Vinnsla persónuupplýsinga barna í vefkerfi nýsköpunarfyrirtækis
 13. Birting persónuupplýsinga í dómum á Netinu
 14. Birting persónuupplýsinga í tveimur dómum Héraðsdóms Reykjavíkur
 15. Staða persónuverndarfulltrúa Reykjavíkurborgar við breytingu á skipulagi
 16. Válisti á vefsíðu Skattsins
 17. Fræðsla lánshæfismatsfyrirtækis vegna vinnslu fjárhagsupplýsinga
 18. Áhrif uppflettinga í vanskilaskrá lánshæfismatsfyrirtækis á niðurstöður skýrslna um lánshæfi
 19. Meðferð netfangalista hjá veitingafyrirtæki
Persónuvernd vinnur nú einnig að fjórum úttektum sem allar varða vinnslu heilsufarsupplýsinga. Þetta eru skriflegar úttektir á stöðu persónuverndarfulltrúa Landspítala annars vegar og erfðarannsóknafyrirtækis hins vegar og umfangsmeiri úttektir á vinnslu persónuupplýsinga hjá Sjúkratryggingum Íslands og í smáforriti apóteks. Til stendur að þessum úttektum verði öllum lokið fyrir árslok 2021.

Birtingin er liður í að auka gagnsæi í daglegum störfum Persónuverndar sem eftirlitsaðila. Stjórnvöld skulu veita almenningi með reglubundnum hætti upplýsingar um starfsemi sína, svo sem með rafrænni útgáfu skýrslna, samantektum um mikilvæg verkefni eða útgáfu annarra gagna, og vinna markvisst að því að gera skrár yfir mál, lista yfir málsgögn og gögnin sjálf aðgengileg með rafrænum hætti, sbr. 13. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012.Var efnið hjálplegt? Nei