Fréttir

12. fundur Evrópska persónuverndarráðsins í Brussel 9. og 10. júlí 2019

14.8.2019

Dagana 9. og 10. júlí 2019 fór fram 12. fundur Evrópska persónuverndarráðsins (EDPB) en hann sitja fulltrúar allra persónuverndarstofnana innan EES og Evrópska persónuverndarstofnunin (EDPS). 

Á fundinum voru að venju fjölmörg atriði til umræðu en þau helstu voru:

Leiðbeiningar um vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við myndbandseftirlit (e. Guidelines on Video Surveillance)
EDPB samþykkti leiðbeiningar um vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við myndbandseftirlit, sem er ætlað að skýra hvernig persónuverndarreglugerðin tekur á vinnslu persónuupplýsinga þegar notast er við myndbandstækni. Leiðbeiningunum er jafnframt ætlað að tryggja samræmda túlkun og beitingu reglugerðarinnar hvað þetta varðar. Þær taka bæði til hefðbundinnar myndbandsupptökutækni og snjalltækni. Hvað seinna atriðið varðar fjalla leiðbeiningarnar einkum um lögmæti vinnslunnar, hvenær undantekning vegna einkaafnota á við og miðlun upptakna til þriðju aðila. Leiðbeiningarnar eru nú í samráðsferli til 9. september 2019 en hægt er að senda athugasemdir á netfangið edpb@edpb.europa.eu

Sameiginlegt svar EDPB og EDPS til LIBE-nefndarinnar varðandi afleiðingar skýjalöggjafar Bandaríkjanna (US Cloud Act)
EDPB samþykkti sameiginlegt svar til LIBE-þingnefndarinnar á Evrópuþinginu en nefndin óskaði eftir lagalegu mati ráðsins á afleiðingum skýjalöggjafar Bandaríkjanna á hið evrópska lagaumhverfi persónuverndar. Skýjalöggjöfin heimilar löggæsluyfirvöldum í Bandaríkjunum að krefjast afhendingar á gögnum þjónustuaðila sem staðsettir eru innan Bandaríkjanna, óháð því hvar gögnin eru vistuð. Bæði EDPB og EDPS leggja áherslu á að heppilegast væri að gerður yrði ítarlegur samningur milli ESB og Bandaríkjanna um aðgang að rafrænum sönnunargögnum, sem innihaldi strangar verndarráðstafanir hvað varðar bæði málsmeðferðina og efnismeðferð þannig að grundvallarréttindi einstaklinga séu tryggð. Slíkur samningur myndi tryggja nauðsynlega vernd fyrir hina skráðu og auka lagalega vissu fyrirtækja.

Álit á stöðluðum samningsskilmálum fyrir vinnsluaðila innan Danmerkur skv. 8. mgr. 28. gr. persónuverndarreglugerðarinnar
EDPB samþykkti álit sitt á drögum að stöðluðum samningsskilmálum sem er ætlað að kortleggja vinnslu vinnsluaðila en drögin voru lögð fram af hálfu dönsku persónuverndarstofnunarinnar. Álitinu, sem er hið fyrsta sinnar tegundar hjá ráðinu, er ætlað að tryggja samræmda beitingu 28. gr. reglugerðarinnar hvað varðar vinnsluaðila. Í álitinu leggur ráðið fram þónokkrar tillögur sem danska stofnunin þarf að taka mið af til þess að hægt verði að líta á drögin sem staðlaða samningsskilmála. Ef allar tillögurnar eru samþykktar verður dönsku stofnuninni heimilt að nota drögin í samræmi við 8. mgr. 28. gr. persónuverndarreglugerðarinnar.

Álit á mælikvörðum fyrir vottun eftirlitsaðila með hátternisreglum innan Austurríkis
EDPB samþykkti álit sitt í kjölfar þess að austurríska persónuverndarstofnunin lagði fram drög að ákvörðun um mælikvarða fyrir vottun eftirlitsaðila með hátternisreglum. Ráðið var sammála um að skylt væri að hafa vottaða eftirlitsaðila með öllum hátternisreglum sem vörðuðu einkaaðila, í samræmi við persónuverndarreglugerðina.

Álit á valdbærni eftirlitsyfirvalds þegar breyting verður á höfuðstöðvum fyrirtækis
EDPB samþykkti álit varðandi valdbærni eftirlitsyfirvalda þegar breytingar verða á því hvar höfuðstöðvar fyrirtækis eru. Þetta getur átt sér stað þegar höfuðstöðvar eru færðar innan EES, höfuðstöðvar eru færðar til EES frá þriðja landi eða þegar höfuðstöðvar eru færðar út fyrir EES. Við slíkar kringumstæður er ráðið þeirrar skoðunar að valdbærni forystustjórnvalds geti færst til annars forystustjórnvalds innan EES. Í þeim tilvikum mun samræmingarkerfið, eins og mælt er fyrir um í 60. gr. persónuverndarreglugerðarinnar, gilda áfram og er hinu nýja forystustjórnvaldi skylt að vinna með hinu fyrra stjórnvaldi og öðrum hlutaðeigandi stjórnvöldum með það að markmiði að ná samkomulagi um niðurstöðu. Þessi breyting getur átt sér stað svo lengi sem endanleg ákvörðun hefur ekki verið tekin af þar til bæra stjórnvaldinu.

Sameiginlegt álit á eHDSI (e. EDPB-EDPS Joint Opinion on the eHDSI)
EDPB samþykkti sameiginlegt álit EDPB og EDPS um álitaefni í tengslum við vinnslu sjúkraskrárupplýsinga innan grunnvirkis rafrænnar heilbrigðisþjónustu. Í álitinu er komist að þeirri niðurstöðu að framkvæmdastjórn ESB sé vinnsluaðili þegar kemur að vinnslu persónuupplýsinga í umræddu kerfi. Leggja báðir aðilar áherslu á að allar skyldur framkvæmdastjórnarinnar, sem vinnsluaðila, séu tilgreindar með skýrum hætti í viðeigandi innleiðingarlöggjöf.

MÁP-listi Kýpur
EDPB samþykkti álit á lista kýpversku persónuverndarstofnunarinnar yfir þær vinnsluaðgerðir sem ávallt þurfa að fara í mat á áhrifum á persónuvernd.

64. gr. álit á listum skv. 5. mgr. 35. gr. persónuverndarreglugerðarinnar varðandi undanþágur frá því að gera Mat á áhrifum á persónuvernd (MÁP)
EDPB samþykkti álit á lista frönsku, spænsku og tékknesku persónuverndarstofnananna yfir þær vinnsluaðgerðir sem ekki þurfa að fara í mat á áhrifum á persónuvernd. Var efnið hjálplegt? Nei