Ýmis bréf

Fyrirsagnalisti

Niðurstöður vinnuhóps um upplýsingasöfnun Bandaríkjastjórnar á Netinu

Sameiginlegur vinnuhópur ESB og bandarískra stjórnvalda, sem komið var á fót í kjölfar fregna af vinnslu bandarískra stjórnvalda, einkum bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnar, á persónuupplýsingum um almenning í ríkjum á EES, hefur nú lokið störfum og skilað niðurstöðum sínum.

Úttekt persónuverndarstofnunar í Lúxemborg á öryggi gagna hjá Skype og Microsoft

Systurstofnun Persónuverndar í Lúxemborg hefur á undanförnum mánuðum staðið fyrir úttekt á vinnslu persónuupplýsinga hjá dótturfyrirtækjum bandarísku fyrirtækjanna Skype og Microsoft þar í landi. Niðurstöður hennar liggur nú fyrir og leiddi hún ekki í ljós að þessi dótturfélög hefðu veitt bandarísku þjóðaröryggisstofnuninni aðgang að upplýsingum um evrópska viðskiptavini fyrirtækjanna. Þá benda niðurstöður úttektarinnar til þess að flutningur persónuupplýsinga frá fyrirtækjunum til tengdra félaga í Bandaríkjunum fullnægi þeim skilyrðum sem gerð eru fyrir flutningi upplýsinga í svonefndar „öruggar hafnir“ (e. Safe Harbour Principles).

Rannsókn evrópskra persónuverndarstofnana á öryggi SWIFT greiðslumiðlunar

Persónuvernd og systurstofnanir hennar í öðrum Evrópuríkjum eiga með sér náið samstarf, einkum um álitaefni sem varða vinnslu persónuupplýsinga í fleiri en einu ríki á Evrópska efnahagssvæðinu og vinnslu sem felur í sér flutning persónuupplýsinga milli ríkja. Nú hafa persónuverndarstofnanir í Hollandi og Belgíu hafið úttekt á alþjóðlega greiðslumiðlunarkerfinu SWIFT, í ljósi ábendinga um að erlendar leyniþjónustur, hugsanlega bandaríska þjóðaröryggisstofnunin, kunni að hafa öðlast ólögmætan aðgang að kerfinu.

Svar við fyrirspurn varðandi öflun fjárhagsupplýsinga um maka

Persónuvernd barst fyrirspurn A yfir því að Drómi hefði gert kröfu um að fá fjárhagsupplýsingar um hana þegar samið var við maka hennar (B) um stöðu skulda hans. Að öðrum kosti yrði ekki gengið til samninga við B. Upplýsingarnar hafði B sent Dróma með tölvupósti. A taldi hafa verið um afarkosti að ræða en ekki frjálst samþykki.  Persónuvernd taldi ekki liggja fyrir að A hafi veitt "samþykki" í lagaskilningi

Reglur fyrirtækis um aðgang að tölvupósti starfsmanna

Persónuvernd hefur svarað fyrirspurn fyrirtækis um fyrirhugaða setningu reglna um skoðun á tölvupósti starfsmanna sinna. Í svarinu bendir Persónuvernd á að öll slík skoðun þurfi að eiga sér heimild, þ.e. styðjast við eitthvert af ákvæðum 1. mgr. 8. gr. laga nr. 77/2000. Það verði að meta tilviksbundið. Um framkvæmd skoðunar er bent á reglur Persónuverndar nr. 837/2006 um rafræna vöktun og meðferð persónuupplýsinga sem verða til við rafræna vöktun.

Réttur foreldra til vitneskju um símnotkun barna sinna

Persónuvernd veitti fjarskipafyrirtæki leiðbeinandi svar um rétt foreldra til vitneskju um símnotkun barna sinna, þ.e. barna sem nota Frelsi en eru þó skráðir notendur tiltekins númers. Persónuvernd vísaði til inntaks forsjár og að í henni felst m.a. sú skylda að vernda barn gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. Einnig var vísað til þess að almennt fara foreldrar með upplýsingarétt barna sinna og meginreglan er sú að þeir geta fengið slíkar upplýsingar. 

Umboðsmaður lýkur máli varðandi eftirlitsmyndavél

Umboðsmaður Alþingis hefur lokið umfjöllun um kvörtun yfir meðferð Persónuverndar á máli vegna eftirlitsmyndavélar í bílastæðahúsi. Persónuvernd hafði gert vettvangsathugun til að ganga úr skugga um tilvist vélarinnar. Athugun hennar leiddi ekki í ljós að slík vél væri til staðar og hafði hún þá fellt málið niður. Umboðsmaður féllst á að Persónuvernd mætti gera slíka athugun, en taldi að henni hafi borið að gera tilraun til að gera aðila viðvart þegar hún kom í bílastæðahúsið.

Upplýsingar um Íslendinga sem hafa ætlað að gifta sig erlendis

Persónuvernd hefur veitt innanríkisráðuneytinu álit um heimild þess að afhenda Útlendingastofnun vottorð sem það hefur gefið íslenskum ríkisborgurum sem hafa ætlað utan til að gifta sig. Í álitinu segir m.a. að að því marki sem þessi vottorð séu Útlendingastofnun nauðsynleg til að geta framfylgt lögum um dvalarleyfi samrýmist miðlunin reglum persónuverndarlaga.

Síða 3 af 10


Var efnið hjálplegt? Nei